ANBI

De Stichting Vintage Wings heeft van de Belastingdienst te horen gekregen per 24 augustus te worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Zo is het mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder dat er belasting over hoeft te worden betaald.

Lees meer Terug


Schenkingen fiscaal aantrekkelijk

In de Geefwet is een mogelijkheid voor giftenaftrek opgenomen voor giften aan een ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan een ANBI geeft belastingvoordeel in de inkomstenbelasting. U mag namelijk het bedrag van de gedane gift in aanmerking laten komen voor de giftenaftrek.

Lees meer Terug

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het behouden en het luchtwaardig houden/brengen van luchtvaart gerelateerd cultureel erfgoed, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Lees meer Terug

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting Vintage Wings is erop gericht om op lange termijn aan de doelstelling volgens de statuten te voldoen. Dit betekent dat de stichting niet streeft naar winst maar alleen voldoende middelen aantrekt die voor de operatie, het eventueel uitbreiden van de collectie en het voortbestaan op lange termijn nodig zijn.

Lees meer Terug

Beloningsbeleid

Bestuursleden en anderen krijgen geen enkele vergoeding.
Organisatiekosten worden gedragen door de Vereniging Egmond Vintage Wings.

Lees meer Terug


Financiën - Verslag 2022

Activiteiten 2022
In 2022 is de vloot uitgebreid met de Taylorcraft Plus D PH-AOP. Er zijn geen toestellen aan de beheerde vloot onttrokken. In Mei 2022 zijn er 2 fundraising dagen geweest waarbij het Nederlandse publiek heeft kunnen meevliegen op een 3-tal verschillende toestellen. Daarvan is goed gebruik gemaakt.
Het is gelukt om alle toestellen in vliegende staat te houden. Tevens is er gewerkt aan de restauratie van een 3-tal vliegtuigen.

Download Terug

Financiën - Balans 2022

Balans per 31 december 2022

Download Terug


Financiën - Resultaat 2022

Resultaat per 31 december 2022

Download Terug

Bestuursleden

Voorzitter: J. (Hans) van Egmond, Nijverdal
Secretaris: E. (Eric) O. Broekhuizen, Lisse
Penningmeester: H. (Henk) van den Brink, Nijkerk

Lees meer Terug