De stichting heeft ten doel:

1. Het behouden en het luchtwaardig houden/brengen van luchtvaart gerelateerd cultureel erfgoed, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
   a. Het in eigendom verwerven casu quo het gebruiksrecht verwerven van historische vliegtuigen;
   b. Het bieden van faciliteiten voor opslag, stalling en onderhoud van de vliegtuigen en materialen;
   c. Het onder voorwaarden beschikbaar stellen van faciliteiten voor opslag, stalling en onderhoud voor leden van de te gemeente Hellendoorn gevestigde vereniging: Egmond Vintage Wings;
   d. Het bevorderen van vlieg- en/of technische vaardigheden op historische toestellen;
   e. Het werven van middelen die tot het bereiken van de beoogde doelstelling kunnen bijdragen;

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciƫle activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.

Download Terug