ANBI-status

De Stichting Vintage Wings heeft van de Belastingdienst te horen gekregen om per 24 augustus te worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Deze ANBI-status wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen. Zo is het mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder dat er belasting over hoeft te worden betaald.

Download TerugSchenkingen fiscaal aantrekkelijk

In de Geefwet is een mogelijkheid voor giftenaftrek opgenomen voor giften aan een ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan een ANBI geeft belastingvoordeel in de inkomstenbelasting. U mag namelijk het bedrag van de gedane gift in aanmerking laten komen voor de giftenaftrek.

Lees meer Terug

Financiën - Resultaat 2019

Gezien het feit dat de begindatum van de stichting 24-08-2020 is, is het slechts mogelijk een nul resultaat te geven.

Download Terug