Schenkingen fiscaal aantrekkelijk

In de Geefwet is een mogelijkheid voor giftenaftrek opgenomen voor giften aan een ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan een ANBI geeft belastingvoordeel in de inkomstenbelasting. U mag namelijk het bedrag van de gedane gift in aanmerking laten komen voor de giftenaftrek.

Geeft u bijvoorbeeld € 100 aan de Stichting Vintage Wings, dan kunt u bij uw belastingaangifte € 100 in aftrek brengen. 

Betreft uw gift een gewone gift dan heeft u wel te maken met een drempel en een maximum voor aftrek van giften. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de Belastingdienst.

Betreft uw gift een periodieke gift, dan gelden deze drempel en maximum niet. Deze giften zijn altijd aftrekbaar. Met ingang van 2014 heeft de overheid de regels voor periodieke giften versoepeld: periodieke giften niet langer in een notariële akte te worden vastgelegd. Er is alleen een door beide partijen getekende schenkingsovereenkomst nodig. Een periodieke gift wordt aangegaan voor ten minste 5 jaar.

Download hier de overeenkomst periodieke schenking en de toelichting hierop. Als u het formulier thuisgestuurd wilt krijgen, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester H. (Henk) van den Brink.

Aanvullende informatie is te verkrijgen via:
- Belastingdienst
- algemene informatie ANBI

Bereken uw fiscale voordeel bij een periodieke schenking met behulp van deze schenkcalculator.

Terug